ห้องข่าววาไรตี้

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญ จ.กาฬสินธุ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญมิติศาสนา โดยได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตามวัดต่างๆ ใน 18 อำเภอ ที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน เพื่อสืบสานสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวในมิติศาสนา เกิดเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ไทยเที่ยวไทย สร้างรายได้ให้กับชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยจุดแรกไปที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กราบไหว้ขอพรพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ-ชุ่มเย็น เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดกลาง พระอารามหลวง ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นไปที่วัดประสิทธิ์ไชยาราม ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ชมการแสดงดนตรีโปงลางออนซอนหนองสอ ที่มีเด็กและเยาวชนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ยังไปดูการสาธิตทำพานบายศรี ขันหมากเบ็ง ที่ชุมชนวัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ รวมทั้งดูการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กล้องตุ้มและฟ้อนละคร การจำหน่ายผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสามชัย ซึ่งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกดีใจอีกทั้งยังได้มองเห็นว่าแต่ละศูนย์มีความเข้มแข็ง มีความรักสามัคคีในการทำงานร่วมกันและจะนำความโดดเด่นเหล่านี้ไปปรับปรุงพัฒนาในแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป