เช้าข่าว 7 สี

เลี้ยงจิ้งหรีดลงทุนน้อย รายได้หลักหมื่น

หนึ่งในผู้ที่หันมาเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขายก็คือ คุณยุภา ประธาน ครูชำนาญการพิเศษระดับ 3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน และวันหยุดราชการมาเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด โดยใช้พื้นที่ข้างบ้านที่บ้านหนองแฝก อำเภอม่วงสามสิบ เนื้อที่ 1 งาน สร้างเป็นโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีด 80 กล่อง ดำเนินการเลี้ยงจิ้งหรีดมาแล้ว 1 ปีเศษ ปัจจุบันตั้งชื่อฟาร์มเล็กๆ แห่งนี้ว่า ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด หนองแฝกฟาร์ม

คุณยุภา เผยว่า จิ้งหรีดเลี้ยงง่าย ลงทุนน้อย ลงทุนเฉพาะค่ากล่องเลี้ยงและอุปกรณ์อื่นๆ ส่วนพันธุ์จิ้งหรีดเริ่มต้นใช้ทุนประมาณ 3,000 บาท อาหารที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดก็ไม่แพง กระสอบละ 700-800 บาท แต่ละรุ่นใช้เวลาเลี้ยง 35 วันก็จับขายได้ จิ้งหรีด 1 กล่อง ได้ผลผลิตจิ้งหรีดเฉลี่ย 20 กิโลกรัม ขายส่งพ่อค้าคนกลางกิโลกรัมละ 100 บาท เดือนหนึ่งได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท หลังหักค่าใช้จ่าย เหลือกำไรต่อเดือนประมาณ 20,000 บาท เพราะตลาดจิ้งหรีดยังเปิดกว้าง เพาะพันธุ์เท่าไรก็ไม่พอขาย แม้ฟาร์มจะเลี้ยงสลับกันเป็น 2 รุ่น ให้ส่งขายได้ตลอดก็ยังไม่เพียงพอความต้องการ

สนใจเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด คุณยุภาพร้อมให้การสนับสนุน ศึกษาดูงานได้ พร้อมสอนวิธีเลี้ยงให้ฟรี พันธุ์จิ้งหรีด หรืออุปกรณ์การเลี้ยง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก "ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดหนองแฝก"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง