เช้าข่าว 7 สี

ป่อเต็กตึ๊งปล่อยคาราวานแจกของ

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกันทำพิธีปล่อยคาราวานเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ต่างๆ รวม 50 เขตในกรุงเทพฯ แบ่งเป็นเขตละ 300 ชุดรวม 15,000 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร ในการกำหนดจุดรับบริจาค จัดระเบียบและคัดกรองประชาชน ตามหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายวิเชียร เปิดเผยว่า เหตุที่ต้องมีการปรับประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ ก็เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้ประชาชน ซึ่งประเพณีทิ้งกระจาด มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทำอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 80 ปี และแต่ละปีจะมีประชาชนมาขอรับบริจาคจำนวนมาก เฉลี่ยประมาณกว่า 10,000 คน ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มจำนวนสิ่งของบริจาค ให้เฉลี่ยเท่ากันทุกเขตทุกพื้นที่ ซึ่งสิ่งของส่วนหนึ่ง ได้รับการบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา อีกส่วนเป็นงบประมาณของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเอง รวมมูลค่าประมาณ 8 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและประชาชนอย่างต่อเนื่องอีกหลายกิจกรรม รวมถึงการบริจาครถเอกซเรย์ ให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดด้วย