เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ทำประวัติเหยื่ออาชญากรรมสัตว์ป่า

สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทีมสัตวแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันตรวจสุขภาพสัตว์ป่าของกลาง ที่ได้รับการส่งต่อมาดูแลหลังจากจับกุมได้จากขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ประเภท "เต่า" ที่สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ เป็นสถานที่หลักในการรับดูแล ไม่ว่าจะเป็นเต่าดาวอินเดีย เต่าดาวรัศมี และเต่ามาดากัสการ์ หรือเต่ายูนิฟลอรา ซึ่งเป็นเต่าที่มีราคาสูง เป็นที่นิยมของนักสะสมสัตว์แปลก

ตามปกติแล้ว เต่าแทบทุกชนิด จะมีปรสิตอยู่ในร่างกาย ทั้งพยาธิและโปรโตซัว ซึ่งปรสิตเหล่านั้น จะส่งผลต่อสุขภาพ และอาจจะทำให้เต่าอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย

สัตว์ป่าล็อตแรกที่ต้องได้รับการดูแล มีประมาณ 300 ตัว ทั้งหมดเป็นของกลางที่ต้องคดี ดังนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องทำบันทึก ฝังไมโครชิป และระบุเอกลักษณ์ของสัตว์แต่ละตัวไว้ เพื่อต่อไปจะได้ง่ายต่อการติดตามทั้งสุขภาพ หรือการสลับเปลี่ยนตัว หรือป้องกันสัตว์ป่าของกลางหาย ซึ่งเป็นความร่วมมือที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์ป่าของกลางเหล่านี้

สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ รับเลี้ยงสัตว์ป่าของกลาง รวมกว่า 1,500 ตัว ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าต่างประเทศ หรือสัตว์แปลก (Exotic animals) ส่วนสัตว์ไทย เช่น นางอาย 100 ตัว ฝั่งไมโครชิพเรียบร้อยแล้ว และสัตว์ตระกูลนาก

ปัญหาของสัตว์ป่าของกลางที่มีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศ ยังขาดทั้งงบประมาณในการดูแล ค่าอาหาร ค่ายา เครื่องมือ และโดยเฉพาะบุคลากร ที่ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นเห็นแบบนี้แล้วไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริมค่านิยมเลี้ยงสัตว์ป่าและสัตว์แปลก เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : CH7HD Social Care