ข่าวดึก 7HD

นำเข้าแรงงานชาวกัมพูชาล็อตแรกสะดุด

วันนี้ที่จันทบุรีเปิดให้แรงงานชาวกัมพูชา จำนวน 500 คน เข้าประเทศ เพื่อเข้ามาทำงานในล้งรับซื้อผลไม้และสวนลำไย ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บลำไยนอกฤดู ตามโครงการโป่งน้ำร้อนโมเดล ซึ่งเป็นโครงการนำร่องจังหวัดแรก ที่นำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากที่มีการประกาศปิดด่านพรมแดน จากปัญหาโรคระบาดโควิด-19 และมีรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้า มีแรงงานชาวกัมพูชา มารอที่ฝั่งจังหวัดพระตะบอง 300 คน แต่ไม่สามารถข้ามชายแดนมายังฝั่งไทยได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของเอกสารบางอย่างของทางราชการระหว่าง 2 ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามนำเข้าแรงงาน ที่มีการออกหนังสือ ตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดโรคโควิด-19 แต่ยังไม่มีการยกเลิกหนังสือดังกล่าว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ไทยได้ประสานไปยังทางการประเทศกัมพูชาให้เร่งดำเนินการ  

ขณะที่วันนี้ผู้ประกอบการล้งสวนลำไยกว่า 50 ราย เดินทางมารอรับแรงงาน ต่างก็ผิดหวังที่แรงงานกัมพูชายังไม่สามารถข้ามมาได้ ซึ่งอาจจะต้องเลื่อนนำเข้าแรงงานกัมพูชาออกไปเป็นวันที่ 23 กันยายนนี้ หรือเป็นล็อตเดียวกันกับรอบที่ 2 ที่วางแผนไว้คือในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ที่จะมีการนำเข้าแรงงานชาวกัมพูชา และบอกว่ายินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพื่อให้นำแรงงานไปทำงานที่สวนลำไย เนื่องจากผลผลิตพร้อมจะเก็บขายแล้ว แต่มีแรงงานไม่พอ 

วันนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ เปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ พักในประเทศไทยได้ 270 วัน ภายใต้มาตรการและยินยอมเข้าสู่การคุมเข้มการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ต้องมีการแสดงสถานที่พักระยะยาว หรือ Long Stay ในพื้นที่ปิดที่สามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้