ข่าวดึก 7HD

รัฐบาลเตรียมประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้

พรุ่งนี้ (16 ก.ย.) จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในวาระ 2 และ 3 ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 21 และ 22 เพื่อส่งกลับมายังคณะรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 นั้น จะเป็นการเปิดให้สมาชิกร่วมอภิปรายและซักถามถึงการคงงบประมาณและปรับลดงบประมาณเพื่อให้การพิจารณาเกิดความกระชับ และคาดว่า จะแล้วเสร็จในวันที่ 18 กันยายน ในเวลา 21.00 น. จากนั้นจะลงมติไม่เกินเที่ยงคืน ก่อนส่งร่างกฎหมายให้วุฒิสภาพิจารณาต่อในวันที่ 21 และ 22 กันยายน นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล ระบุว่า ได้ขอให้ สส.พรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมประชุมทั้ง 3 วัน โดยไม่ให้ลา 

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่มีการตั้งกรอบวงเงินและผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาปรับลงและเพิ่มเติมในส่วนที่คิดว่าจำเป็นที่จะเข้าสู่การพิจารณา วันพรุ่งนี้ วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท โดยมีการปรับลดลงไปในชั้นกรรมาธิการ จำนวน 31,965 ล้านบาท และมีรายการปรับลดลงทั้งสิ้น 24,789 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมากมากที่สุด รองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม 

ส่วนประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีการเปิดเผยออกมาด้วยว่า ในวันที่ 22 กันยายน จะมีการหารือวิป 3 ฝ่าย ที่ประกอบด้วยวิปฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านและวุฒิสภา เพื่อหารือถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนที่รัฐสภาจะพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ในวันที่ 23-24 กันยายนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง