ห้องข่าววาไรตี้

สมาคมโรงสีข้าวไทย เรียกร้องรัฐช่วยเหลือพักชำระหนี้ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่าสถานการณ์ข้าวไทย ยากต่อการคาดการณ์เพราะปัญหาฝนขาดช่วงหรือภัยแล้งต่อเนื่องกันเข้าสู่ปีที่ 3 ทำให้ผลผลิตในแต่ละพื้นที่คลาดเคลื่อน แม้โรงสียังพร้อมรับซื้อข้าวจากชาวนาทุกเมล็ดแต่ก็มีภาระต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บางแห่งขาดทุน ทั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเรื่องการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือพักชำระหนี้ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่เคยให้ความช่วยเหลือกลุ่มโรงสีเป็นการเฉพาะ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เร่งช่วยเหลือผู้ผลิตข้าวในระดับชุมชนด้วยการเข้าไปพัฒนาศักยภาพสินค้าให้แข่งขันได้ สามารถขายสินค้าระหว่างสมาชิกและสร้างความเชื่อมโยงตลาด เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเร่งหนุนกลุ่มผู้ค้าในตลาดอีกกว่า 8,800 แห่ง ให้เข้าสู่ระบบการค้าออนไลน์ การทำตลาดออนไลน์ในทุกมิติ เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดแบบดิจิทัล มาร์เก็ตติง เชิงลึก พร้อมเปิดกิจกรรม “SME online  Live Shopping” หวังยกระดับผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดออนไลน์ระดับสากล ซึ่งตั้งแต่ปี 2560-2563 มีผู้ประกอบการ SMA ที่ร่วมโครงการและได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ไปกว่า 180,000 ราย สร้างยอดขายได้กว่า 2,500 ล้านบาท