เช้าข่าว 7 สี

ครม.อนุมัติหลักการ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ

ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ ให้พักในประเทศไทยได้ ระยะยาว 270 วัน หวังฟื้นธุรกิจท่องเที่ยว และการจ้างงาน ให้ดีขึ้น เนื่องจากตอนนี้แรงงานภาคการท่องเที่ยว ที่ครอบคลุม 13 สาขาอาชีพ รวมกว่า 4,000,000 คน กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะในจังหวัดที่ปกติ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวกันจำนวนมาก เช่น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หรือ ภูเก็ต ซึ่งขณะนี้มีแรงงานภาคการท่องเที่ยว 2,600,000 คน อยู่ในสถานะว่างงาน ส่วนที่เหลือก็ต้องอยู่แบบหวาดระแวง ไม่รู้ว่างานที่ทำอยู่จะถึงทางตันวันไหน ซึ่งแนวทางที่จะทุเลาปัญหาเหล่านี้ได้คือ การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เข้ามาเที่ยวไทยได้บ้าง ตามมาตรการควบคุมโรคที่ต้องมีคู่กันไป

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดทำข้อมูล และรายละเอียดแผนเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะนำร่องในจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา และจะเสนอที่ประชุม ศบค. และ ศบศ.พิจารณาด้วย โดยคาดหวัง และพยายามผลักดัน ให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนแรก ให้ได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

เบื้องต้น นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะมาเที่ยวไทย ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้ามา 72 ชั่วโมง และเมื่อมาถึงแล้ว ต้องตรวจซ้ำอีก 1 ครั้งก่อนกักตัว 14 วัน หลังกักตัวครบแล้ว ต้องตรวจซ้ำ และยังไม่อนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัด โดยจะเดินทางข้ามจังหวัดได้หลังผ่าน 21 วันไปแล้ว ยืนยันว่า แผนการรับนักท่องเที่ยวที่ปรับปรุงใหม่ จะมีความปลอดภัย และเข้มข้นมากกว่าเดิม

ส่วนผลกระทบ หากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทย ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ จะทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะลำพังรายได้จากไทยเที่ยวไทยทั้งปี คาดว่าจะไม่ถึง 40% จากรายได้ทั้งหมด ที่เคยได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เข้ามากว่า 40 ล้านคนต่อปี

ล่าสุด คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA โดยจะอนุญาตให้คนต่างชาติ เข้ามาพำนักในไทยระยะยาวได้ หรือ Long Stay แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของไทย และต้องกักตัวในห้องพัก 14 วัน โดยต้องมีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวในไทย เช่น หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก หรือโรงพยาบาล ที่พักภายในประเทศไทย

รวมถึงหลักฐานการชำระเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าโรงแรมที่พัก ที่จะใช้อาศัยหลังผ่านการกักตัวครบ 14 วันแล้ว หรือ หลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุด ประเภทคอนโดมิเนียม ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคนต่างชาติ หรือบุคคลในครอบครัว, หลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียม หรือ บ้านพัก, หลักฐานการชำระเงินดาวน์ของชาวต่างชาติ ในการซื้อหรือเช่าคอนโดมิเนียมตามกฎหมาย

หากเป็นตามเกณฑ์ ก็จะได้รับสิทธินักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa ซึ่งจะสามารถอยู่ในไทยได้ 90 วัน หลังครบกำหนดแล้ว ตม.มีอำนาจให้อยู่ต่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวม 270 วัน ซึ่งแนวทางนี้จะต้องรอ ศบค.พิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 28 กันยายนนี้