เกาะกระแสออนไลน์

ด่วน! ขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ

มติ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ จากเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563

แฟนเพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบางว่า มติ ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รายละ 3,000 บาท ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยขยายระยะเวลาจากเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางไปแล้วจำนวน 6,650,214 ราย วงเงินรวม 19,950.64 ล้านบาท และยังคงเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้สำเร็จ จำนวน 22,771 ราย ซึ่งกลุ่มเปราะบางที่ยังจ่ายเงินให้ไม่สำเร็จ มาจากหลายปัจจัยมีทั้งผู้ได้รับสิทธิ์เสียชีวิตในระหว่างการจ่ายเงิน แต่กรณีนี้ทายาทสามารถแจ้งขอรับสิทธิ์แทนได้ บางรายมีปัญหาเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ไม่มีบัญชีธนาคาร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ทันตามกำหนดเวลาเดิม จึงอนุมัติขยายการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาทไปจนสิ้นสุดเดือน ก.ย. 63

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์