7HD ร้อนออนไลน์

รถตู้ขนสินค้าจากท่าขี้เหล็ก เข้าไทยต้องเปลี่ยนคนขับ

วันนี้ (16 ก.ย.63) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ฉบับที่ 22 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 63 โดยอนุญาตให้รถยนต์ตู้ขนสินค้า สัญชาติเมียนมา ที่มาจากฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา สามารถเดินทางข้ามพรมแดนไทย-เมียนมา บริเวณสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 เพื่อรับสินค้าในเขต อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในประเทศได้ 1 วัน และจำกัดให้รถข้ามแดนได้ไม่เกินวันละ 168 คัน โดยรถให้มีคนขับและคนติดตามมากับรถไม่เกิน 1 คน

คำสั่งดังกล่าวยังกำหนดด้วยว่า เมื่อรถขนสินค้ามาถึงด่านพรมแดนฝั่งไทย ให้เปลี่ยนคนขับเป็นคนไทยหรือคนเมียนมาที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย และไม่เคยกลับประเทศเมียนมา เป็นผู้ขับรถไปรับสินค้าตามโกดังต่างๆ เฉพาะในเขต อ.แม่สาย ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) เมื่อรับสินค้าเสร็จก็จะเปลี่ยนเป็นคนขับรายเดิมที่รออยู่ที่ด่านพรมแดนให้ขับต่อไป              

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ยังได้มอบหมายให้ทางสำนักงานสาธารณสุข อ.แม่สาย ร่วมตรวจคัดกรอง และทำความสะอาดรถทุกคันที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา พร้อมกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้มีรายงานว่าภาคเอกชนในท้องถิ่นของประเทศเมียนมา เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวของ จ.เชียงราย แต่ยังต้องให้ ผู้ว่าฯ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ของเมียนมา พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะเห็นด้วยกับมาตรการของไทยหรือไม่อย่างไร

ขณะที่รถบรรทุกสินค้าจากประเทศไทยยังสามารถข้ามได้ตามปกติ แต่ทางด่านศุลกากรแม่สายกำหนดให้อยู่ในเขต จ.ท่าขี้เหล็ก ได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง และห้ามค้างแรม

ปัจจุบันการค้าไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย มีมูลค่าการส่งออกปีละกว่า 10,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภคเกือบทุกชนิด โดยรถบรรทุกสินค้าจะไปจากประเทศไทยเพื่อส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ส่วนรถยนต์ตู้ของผู้ประกอบการเมียนมาจะข้ามมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก