รอบรั้วรอบโลก

WTO ตัดสินให้สหรัฐฯ ละเมิดกฏระเบียบการค้าโลก

องค์การการค้าโลก ตัดสินให้สหรัฐฯ ละเมิดกฏระเบียบการค้าโลก จากกรณีขูดรีดภาษีสินค้าจีน มูลค่าหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐฯ องค์การการค้าโลก หรือ ดับเบิลยูทีโอ (WTO) ออกมาระบุว่า สหรัฐฯ เป็นผู้ละเมิดกฏระเบียบการค้าระหว่างประเทศ จากการกำหนดมาตรการขูดรีดภาษีสินค้าจีน มูลค่ากว่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่บังคับใช้เมื่อ 2 ปีก่อน แม้รัฐบาลของประธานาธิบดี "โดนัลด์ ทรัมป์" จะกล่าวว่า มาตรการดังกล่าว มีความชอบธรรมก็ตาม เนื่องจากสหรัฐฯ อ้างว่า จีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญา และบีบบังคับให้บริษัทต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ถ่ายโอนเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงตลาดจีน พร้อมกันนี้ ได้แนะให้สหรัฐฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบการค้าโลก รวมถึงหาทางออกร่วมกันกับจีน ในการแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้า
             
ซึ่งจากกรณีดังกล่าว ทำให้ประธานาธิบดี "โดนัลด์ ทรัมป์" ออกมากล่าวโจมตีองค์การการค้าโลกว่า ฝ่ายบริหารของตน จะดำเนินการบางอย่างในกรณีนี้ หากองค์การการค้าโลก ปล่อยให้จีนพ้นความผิดจากมาตรการดังกล่าวได้ พร้อมระบุว่า เขาไม่ใช่แฟนตัวยงขององค์การการค้าโลก