รอบรั้วรอบโลก

นักโบราณคดีพบซากเรือโบราณนอกชายฝั่งเม็กซิโก

นักโบราณคดี เผยพบซากเรือโบราณในยุคค้าทาส นอกชายฝั่งของเม็กซิโกเป็นครั้งแรก นักโบราณคดีของเม็กซิโก เปิดเผยว่า ซากเรือโบราณที่พบนี้ คาดว่าเป็นเรือ "ลา อูนียง" ซึ่งใช้ขนชาวมายัน ไปเป็นทาส ในยุคคริสตศักราชที่ 1850 และนับเป็นครั้งแรกที่พบซากเรือดังกล่าว โดยชิ้นส่วนที่พบ เป็นใบจักรของเรือกลไฟ ซึ่งที่จริงแล้ว พบตั้งแต่ปี 2560 แต่เบื้องต้น ยังไม่พบหลักฐานใดใด ที่บ่งชี้ถึงเรือลำนี้ ก่อนที่นักวิจัยของสถานบันมานุษยวิทยา และประวัติศาสตร์แห่งชาติของเม็กซิโก จะไปตรวจสอบเอกสารทางประวัติศาสตร์จนพบว่า เรือดังกล่าว ถูกใช้สำหรับขนส่งแรงงานทาสชาวมายัน ในระหว่างปี คริสตศักราช 1847 และเกิดหม้อไอน้ำระเบิด ระหว่างเดินทางขนทาสไปยังกรุงฮาวานา ของคิวบา ในเดือนกันยายน ปีคริสตศักราชที่ 1861 ก่อนจมลงในทะเล บริเวณเขตนานน้ำของรัฐยูกาตัง ของเม็กซิโก