ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : กระทบหนัก นำเข้าแรงงานกัมพูชาไม่ได้

หลังมีปัญหาเรื่องของเอกสารระหว่าง ทางการไทย และกัมพูชา เกี่ยวกับการห้ามนำเข้าแรงงาน ที่มีการออกหนังสือตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้ถูกยกเลิก จนทำให้การนำเข้าแรงงานชาวกัมพูชาล็อตแรก จำนวน 500 คน เพื่อเข้ามาทำงานในล้งผลไม้ ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สะดุดลงและต้องเลื่อนออกไป แต่ในส่วนของทีมแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกส่วน มีความพร้อมตลอดเวลา หากได้ข้อสรุป ก็พร้อมเข้าปฏิบัติงาน

หนึ่งในตัวแทนโรงแรม รีสอร์ต ทั้งหมด 10 แห่ง ที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากกรมควบคุมโรค ในการใช้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบการได้จัดเตรียมห้องพัก รวมถึงอาหาร น้ำดื่มสำหรับ 3 มื้อให้เพียงพอ โดยต่อห้องจะจัดผู้เข้าพักจำนวน 4 คน และจะต้องอยู่ในห้องตลอดเวลา ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำหน้าที่ควบคุม วัดไข้ และเฝ้าดูอาการ ส่วนพนักงานของรีสอร์ตมีเพียงหน้าที่ในการส่งอาหารไว้หน้าห้องเท่านั้น

เช่นเดียวกับล้งผลไม้ จัดพื้นที่เซฟโซนนำแสลนด์สีเขียวล้อมรอบให้เป็นสัดส่วน เป็นสถานที่กักตัว โดยยอมควักเงินให้แรงงานเข้ากักตัว เฉลี่ยคนละไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท เพื่อให้สามารถนำแรงงานเข้ามาเก็บลำไย เนื่องจากขาดแคลนอย่างมาก

หลังจากครบกำหนด 14 วัน ในการกักตัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเข้าฉีดพ่นทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ เพื่อให้สถานที่เหล่านี้กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ และต้องปลอดเชื้อโรคโควิด-19