ห้องข่าวภาคเที่ยง

กรมควบคุมโรคไม่กังวล หลัง ครม. อนุมัติมาตรการท่องเที่ยวประเภทพิเศษ

ภายหลัง ครม. อนุมัติหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA หรือ STV ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ สูงสุด 270 วัน

ซึ่งมาตรการรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV ต้องมีคุณสมบัติ เป็นบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาพักผ่อน อยู่อาศัยระยะยาว โดยต้องยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย ต้องยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน และแสดงหลักฐานสถานที่พักอาศัยในไทย 

นอกจากนี้ ยังต้องรับสิทธิลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ เพื่อเป็นหลักฐานการแสดงตน โดยเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ครั้งละ 2,000 บาท และจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 90 วัน

ความเห็นเรื่องนี้ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากที่ดูรายละเอียดของมาตรการแล้ว ถือว่ามีความปลอดภัย รัดกุม สามารถติดตาม และควบคุมโรคได้ดี เพราะการกักตัว 14 วัน ก่อนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เป็นมาตรการควบคุมโรคของกระบวนการสาธารณสุขไทย ซึ่งคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศก็ต้องปฏิบัติเช่นกัน

ขณะที่ นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ภาพรวมบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในประเทศเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น มั่นใจว่าเม็ดเงินจากภาคท่องเที่ยวปีนี้จะหายไปเพียง 1.4 ล้านล้านบาท โดยเป็นสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งประเทศไทยประกาศปิดประเทศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้ 3.2 ล้านล้านบาท พร้อมวอนนักท่องเที่ยว และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อป้องกันการระบาดระลอก 2