ห้องข่าวภาคเที่ยง

7HD Vlog : รถเก่าไม่เก็บถูกลากทำลาย

กรุงเทพมหานครมีโครงการลากซากรถในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งประชาชนที่แจ้งเบาะแส จะได้รับรางวัลนำจับครึ่งหนึ่ง…