7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านหมู่บ้านแผ่นดินทอง ไม่มีน้ำประปาใช้มานานนับเดือน จ.นครราชสีมา

ชาวบ้านตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา รวมตัวเข้าร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากเทศบาลนครนครราชสีมา หลังต้องเจอกับปัญหาน้ำประปาไม่ไหลมานานนับเดือน

ชาวบ้านหมู่บ้านแผ่นดินทอง หมู่ 4 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กว่า 200 ครัวเรือน ต่างได้รับความเดือดร้อน เพราะน้ำประปาไม่ไหลมาเกือบ 1 เดือนแล้ว  แม้จะร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนครราชสีมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ

โดย นายสถาพร ภูมิรัตน์ ตัวแทนชาวบ้าน เล่าว่า หมู่บ้านแผ่นดินทองใช้น้ำประปาจากเทศบาลนครนครราชสีมามานานกว่า 4 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาอะไร แต่ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา น้ำไม่ไหล จนต้องซื้อน้ำมาใช้เอง บางส่วนขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เพื่อให้นำน้ำมาแจกจ่ายเป็นการชั่วคราว แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง

ผู้สื่อข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน ได้สอบถามไปที่สำนักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ว่า หมู่บ้านแผ่นดินทองอยู่นอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งได้ขอต่อท่อน้ำประปาของเทศบาลนครนครราชสีมาไปใช้บรรเทาความเดือดร้อน โดยเทศบาลฯ ได้ส่งน้ำจากถังเก็บน้ำประปาบ้านหนองกระทุ่มมาให้ใช้อย่างต่อเนื่อง แต่ปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง การสูบน้ำดิบจากประตูระบายน้ำมะขามเฒ่า ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ ซึ่งทางเทศบาลฯ ต้องจ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ก่อน อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาลฯ ได้เร่งสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ำประปาบ้านหนองกระทุ่มแล้ว คาดว่าจะสามารถส่งน้ำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านแผ่นดินทองได้อย่างแน่นอน