ห้องข่าวภาคเที่ยง

หน่วยงานรัฐเตรียมดูแลการชุมนุม

สำหรับท่าทีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังไม่มีแนวทางอื่นใดออกมาหลังจากที่ไม่เปิดให้ใช้พื้นที่ในการชุมนุม เพราะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง ภายใต้สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่จะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขณะที่การข่าวด้านความมั่นคง ประเมินการชุมนุมครั้งนี้ จะมาจากหลายกลุ่มและหลายจังหวัด มีทั้งเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ แต่เชื่อว่าไม่มีรุนแรง เพราะทางเจ้าหน้าที่จะเน้นเจรจาพูดคุยและจะติดตามที่แกนนำเท่านั้น โดยคาดว่าการชุมนุมจะไม่ยืดเยื้อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง