ห้องข่าวภาคเที่ยง

หวั่นการชุมนุมทำลายความเชื่อมั่นนักลงทุน แม้ติดอันดับประเทศที่น่าลงทุน

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม มองว่า เศรษฐกิจไทยยังมีลุ้นว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี โดยเฉพาะท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดการใช้จ่ายกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค แต่การกระเตื้องขึ้น ก็ยังไม่สามารถส่งผลให้ตัวเลขจีดีพีปรับเป็นบวกได้ โดยอาจติดลบน้อยลง โดยนักลงทุนอาเซียน ยังมองว่า ประเทศไทยยังติดอันดับ 1 ใน 3 ประเทศที่น่าลงทุน ซึ่งการชุมนุมทางการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น

ด้าน นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวในการประชุมใหญ่สามัญสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ประจำปี 2563 ถึงสถานการณ์การค้าระหว่างไทย-เวียดนาม โดยปีนี้รัฐบาลไทยตั้งเป้าตัวเลขการค้าร่วมไว้ที่ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากภาคการค้าและการลงทุน ซึ่งมีนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในเวียดนาม มากกว่า 600 ราย ส่วนใหญ่ลงทุนในภาคการเกษตรและการแปรรูป,วัสดุก่อสร้าง, นิคมอุตสาหกรรม, เหมืองแร่อัญมณี สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากเวียดนามยังคงรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ โดยปีนี้น่าจะเติบโตได้ 4.5% คิดเป็น 278,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ