7HD ร้อนออนไลน์

เร่งค้นหาไทม์ไลน์ 2 ชาวเมียนมา ออกจากไทยติดโควิด

นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีชาวเมียนมาเดินทางไปจากประเทศไทยและตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ว่าขณะนี้ทางการของ 2 ประเทศ ได้หารือกันถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยให้มีสอบสวนโรคอย่างละเอียด เพื่อให้พบเส้นทางการเดินทางของผู้ป่วยว่าเข้าไปในพื้นที่ใดบ้าง รวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันของผู้ติดเชื้อ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ ยืนยันว่าทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะการคุมเข้มตามแนวชายแดนติดต่อใน จ.ตากกับประเทศเมียนมา ซึ่งมีระยะทางกว่า 540 กิโลเมตร

นายศุภภิมิตร กล่าวด้วยว่าขณะนี้เราปิดด่านพรมแดนทุกด่านไม่ให้คนเข้าออก จึงไม่มีการเดินทางเข้าออกของบุคคลทั้งคนไทยและคนเมียนมา หรือเป็นการห้ามไม่ให้เดินทางไปมาหาสู่กัน ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้า ซึ่งมีคนขับรถได้รับอนุญาตเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถผ่านแดนได้ แต่ต้องผ่านการคัดกรองโรคจากเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝั่ง อย่างเข้มงวด ส่วนการลับลอบไปมาเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งทางการได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น มีการจับกุมแทบทุกวัน รวมถึงการขอความร่วมมือจากประชาชน เมื่อพบการลับลอบเข้ามาให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทันที

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวเบื้องต้นจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก ถึงข้อมูลการสอบสวนโรคผู้ป่วยติดเชื้อชาวเมียนมา ซึ่งเดินทางออกไปจากประเทศไทย ดังนี้

คนที่ 1 ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 34  ปี มีถิ่นพำนักในหมู่บ้านเหล่งหม่อโกง ต.มินหยัว อ.กอกาเร็ก รัฐกะเหรี่ยง เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 63 ได้เดินทางกลับประเทศเมียนมา ไปยังเมืองเมียวดี ผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2 แต่ไม่ระบุว่ามาจากที่ไหน โดยเดินทางพร้อมกับเด็กชายวัย 7 เดือน ว่าจ้างรถบรรทุกสินค้าที่ขับขี่โดยชาวไทย ( จำหมายเลขทะเบียนไม่ได้ ) ให้ไปส่งที่เมืองเมียวดี ต่อจากนั้นได้ว่าจ้างรถยนต์ในพื้นที่ ( จำเลขทะเบียนไม่ได้ ) เดินทางกลับถึงหมู่บ้านเหล่งหม่อโกง และเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านคนในหมู่บ้านได้ให้พักกักตัวอยู่แต่ภายในบ้านไม่ให้ออกไปไหน ( Home quarantine ) 

ขณะที่กักกันตัวอยู่ภายในบ้าน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.63 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลก้อเบ็ง ได้เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลเมืองผาอัน และเมื่อวันที่ 6 ก.ย.63 สรุปผลติดเชื้อโควิค-19 เจ้าหน้าที่ของเมืองกอกาเร็ก จึงได้มารับตัวเพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเมืองผาอัน

คนที่ 2 เด็กชายชาวเมียนมา อายุ 2 ขวบ พร้อมกับบิดามารดาได้เดินทางมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา แต่ไม่ทราบที่อยู่ชัดเจน เมื่อวันที่ 4 ก.ย.63 ลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ ข้ามฝั่งไปยังเมืองเมียวดี (BCF Zone) และเข้าสู่กระบวนการกักกันตัวในพื้นที่กักกัน ต่อมาวันที่ 10 ก.ย. 63 ได้เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ และในวันที่ 13 ก.ย. 63 สรุปผลเป็นผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อตรวจสอบผู้สัมผัสใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขของไทย อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลการพำนักในประเทศไทย ข้อมูลการเดินทาง และอาการเจ็บป่วยของผู้ติดเชื้อ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐกะเหรี่ยง