7HD ร้อนออนไลน์

ศาล รธน.รับวินิจฉัยปมสมาชิกภาพ “เทพไท” สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (16 ก.ย.63) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรรมนูญวินิจฉัย มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีธรรมราช สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) หรือไม่

ศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ กกต.ผู้ร้องมีมติให้สมาชิกภาพ สส.ของนายเทพไทสิ้นสุดลง เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 นายเทพไทต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงโทษจำคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่มีคำพิพากษา ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับคำร้องไว้วินิจฉัย และแจ้งให้ กกต.ฝ่ายผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้นายเทพไท ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ในส่วนคำร้องที่ กกต.ขอให้นายเทพไทหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง นั้น ปรากฎชัดว่าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายเทพไท 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กรณีจึงปรากฎเหตุอันควรสงสัย ศาลจึงมีคำสั่งให้นายเทพไทหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

สำหรับคดีดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากนายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายมาโนช เสนพงศ์ และนายเทพไท เสนพงศ์ สองพี่น้องตระกูลเสนพงศ์ เป็นจำเลยฐานร่วมกันกระทำความผิด ในการทุจริตการเลือกตั้งนายกฯ อบจ. เมื่อปี 2557 กรณีเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงแก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครอื่น