เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ข่าวจริงปะ : กรมสรรพากรชี้แจงไม่มีนโยบายเก็บภาษีจากวัด

กลายเป็นประเด็นสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อถกเถียงเรื่องความเหมาะสมทันที หลังโลกออนไลน์
โพสต์ภาพเอกสาร บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของวัดหลายแห่ง พร้อมแชร์ข้อมูล อ้างว่ากรมสรรพากรเตรียมจะจัดเก็บภาษีจากวัดทุกแห่งในประเทศไทยแล้ว

กรมสรรพากร จัดทำเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของแต่ละวัดเพื่อใช้กับระบบ E-Donation หรือระบบบริจาค อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนผู้บริจาคใช้เป็นหลักฐานยื่นขอลดหย่อนภาษีเท่านั้น เช็กให้ชัวร์ ก่อนเชื่อและแชร์