รอบรั้วเอเชีย

ชาวอินเดียปลูกต้นไม้ 7 หมื่นต้น ฉลองวันเกิดนายกฯ

รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรัต รัฐคุชราต ของอินเดีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเจียระไนเพชรระดับโลก ได้นำประชาชนร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 70,000 ต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และลดมลพิษทางอากาศ ในโอกาสฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 70 ของ นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดิ ในวันที่ 17 กันยายนนี้ ซึ่งถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับธรรมชาติ ทั้งนี้ ประชาชนได้เริ่มปลูกต้นไม้มาตั้งแต่วันที่ 6 กันยายนแล้ว โดยเป้าหมายสำคัญ เพื่อทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองสีเขียว ไม่มีมลพิษทางอากาศ และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ของความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดมลพิษจากการขนส่ง และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเมืองนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ทางรัฐคุชราต ยังวางแผนที่จะสนับสนุนการปลูกต้นไม้ไปทั่วประเทศด้วย