7HD ร้อนออนไลน์

ผวาโควิด-19 ด่านชายแดนแม่ฮ่องสอนปิดต่อถึง 30 ก.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศปิดชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้ามมีการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของต่างๆ ณ บริเวณช่องทางชายแดนจุดผ่อนปรนทางการค้าทุกช่องทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ระลอก 2 ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่ 3 – 17 กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 15 วัน

ล่าสุดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกประกาศคำสั่งด่วนที่ มส.1906 /2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 ลงนามโดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยระบุว่า ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระงับการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในทุกช่องทาง ประกอบด้วยจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ 4 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 3 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีห้วงระยะเวลาการระงับใช้ช่องทางตั้งแต่วันที่ 3 – 17 กันยายน 2563 นั้น

แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเมียนมา ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศ  ดังนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีคำสั่งระงับการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนตามที่ประกาศไว้เดิมต่อไปเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 – 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นายเฉลิมพล กล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในเมียนมา ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีการแพร่ระบาดหนัก โดยพบผู้ติดเชื้อรายวันในบางวันมากกว่า 300 คน ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่กว่า 3,500 คน และเสียชีวิตไปแล้วกว่า 30 คน ทำให้จำเป็นต้องปิดการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะและสินค้าทุกชนิดออกไปอีกเป็นการชั่วคราว รวมถึงผู้อพยพภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวห้ามออกจากศูนย์ ยกเว้นหากมีผู้ป่วยโรคอื่นที่รุนแรง สามารถไปรักษาโรงพยาบาลในตัวจังหวัดได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างเข้มงวด รวมทั้งจะยังคงจัดเจ้าหน้าที่ทหาร ตชด. อส. ฝ่ายปกครอง และชุด ชรบ.หมู่บ้าน ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันชาวเมียนมาหนีโรคระบาดลักลอบเข้ามาฝั่งไทยเป็นระยะๆ ด้วย