สนามข่าว 7 สี

ศบศ. เคาะเงื่อนไขโครงการคนละครึ่ง วงเงินคนละ 3,000 บาท

สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการคนละครึ่ง รัฐบาลช่วยออกค่าสินค้าให้ครึ่งหนึ่ง วงเงินคนละ 3,000 บาท ที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นแค่กรอบหลักการ แต่ล่าสุด ที่ประชุม ศบศ. ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบหลักการและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว เริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ไปดูเงื่อนไขกันหน่อย

โครงการ "คนละครึ่ง" เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลจะให้สิทธิประโยชน์ด้วยการร่วมจ่ายค่าสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้านั้น ๆ วงเงินคนละไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาของโครงการ ให้สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 100 บาทต่อคนต่อวัน หรือคิดเป็นมูลค่าสินค้า 200 บาท ยกเว้น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ โดยจะจ่ายเงินให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ส่วนเงื่อนไขของผู้ที่จะเข้าร่วม ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและเศรษฐกิจในช่วงปลายปี โดยกำหนดกรอบงบประมาณสูงสุด 3 หมื่นล้านบาท จากพระราชกำหนดกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท คาดว่าน่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาลงทะเบียนประมาณ 10 ล้านคน

ในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ มีเงื่อนไขเช่นกัน ต้องเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล และไม่ใช่ร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ กลุ่มเป้าหมายประมาณ 100,000 ร้านค้า ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com เช่นกัน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคมนี้ หรือสามารถไปแจ้งผ่านธนาคารกรุงไทยได้ โดยร้านค้าจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ในการรับจ่ายเงินจากลูกค้าเท่านั้น