สนามข่าว 7 สี

ทำเนียบรัฐบาล ถกด่วนรับมือการชุมนุม

หน่วยงานความมั่นคง ทบทวนระเบียบและข้อกฎหมาย เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณทำเนียบรัฐบาล

เป็นการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตำรวจสันติบาล ตำรวจจราจร ทหาร ตัวแทนเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลความเรียบร้อยในวันที่ 19 และ 20 กันยายน ซึ่งพลตำรวจตรี สุรชาติ มณีจักร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 บอกเพียงว่าเป็นการทบทวนระเบียบและข้อกฎหมาย ซึ่งทำเนียบรัฐบาลเองก็มีแผนหลักในการดูแลอยู่แล้ว

ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย ได้พูดถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประกาศว่าจะเคลื่อนขบวนมาทำเนียบรัฐบาลนั้น ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ที่ห้ามผู้ชุมนุมปักหลักในสถานที่ หรืออาคารสำคัญ หรือเข้าใกล้รัศมีไม่เกิน 50 เมตร โดยเฉพาะทำเนียบรัฐบาล ที่ถือเป็นศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558