เช้าข่าว 7 สี

ประชาชนแห่บันทึกภาพเรือรบของพ่อ จ.ชลบุรี

ภาพของเรือรบขนาดใหญ่ ที่มีการเคลื่อนย้ายไปตามถนนสุขุมวิท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชน ตลอดสองข้างทาง ต่างแห่บันทึกภาพ และส่งไปในโลกออนไลน์ โดยกองทัพเรือได้ทำการเคลื่อนย้าย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง หมายเลข 91 หรือ เรือ ต.91 ที่เคยประจำการในกองเรือชายฝั่ง กองเรือยุทธการ และมีการปลดประจำการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ก่อนจะนำไปทาสีให้สวยงาม และนำขึ้นมาจากท้องทะเล ไปยังแท่นรองรับ บริเวณริมชายหาด ด้านหน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ชมเรือ ต.91 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทาน ทั้งพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัย เกี่ยวกับการต่อเรือ เพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ นับตั้งแต่การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 ถึง เรือ ต.99 จำนวน 9 ลำ ระหว่างปี พ.ศ.2510 - 2530 อันเป็นการดำเนินโครงการของกองทัพเรือ ตามพระราชดำริของพระองค์

เรือ ต.91 ประจำการครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2511 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2535 รวมระยะเวลาประจำการ 52 ปี โดยกองทัพเรือได้เสนอกระทรวงกลาโหม เพื่อขออนุมัติปลดระวาง เนื่องจากใช้ในราชการมานาน สภาพโดยทั่วไป เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่าในการซ่อม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เรือได้เข้าปฏิบัติราชการ ได้สร้างผลงาน และชื่อเสียง ให้แก่กองทัพเรือ เช่น การถวายความปลอดภัยทางทะเลให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ การปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเล การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาชุมชนพื้นที่ชายฝั่งทะเล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง