เช้าข่าว 7 สี

เทศกาลโคมแสนดวง จ.ลำพูน

ที่จังหวัดลำพูนจัดงาน จะพาไปเที่ยวงาน "เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน" ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ภายในงานจะได้เห็นโคมไฟโบราณหลากสีสัน นับแสนดวง ที่นักท่องเที่ยวร่วมแขวนถวายเป็นพุทธบูชา

เทศกาลโคมแสนดวงที่จังหวัดลำพูนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานาน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน นอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการสร้างงาน กระจายรายได้ให้กับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาในการประดิษฐ์โคมล้านนาอันมีเอกลักษณ์ที่สวยงาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง