เช้าข่าว 7 สี

เกษตรชีววิถี 1 ไร่ 6 แสนบาทต่อปี จ.ชลบุรี

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน "สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม" ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายประทีป มายิ้ม เจ้าของ ที่เป็นปราชญ์เกษตรต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ที่ดิน 1 ไร่ ที่ได้มีการจัดสรรทุกตารางเมตรอย่างมีค่า ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์สารพัดชนิด ทำให้มีรายได้ประมาณ 600,000 บาทต่อปี เปิดต้อนรับผู้ที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้ อย่างไม่ขาดสาย โดยยินดีถ่ายทอดประสบการณ์ การทำการเกษตรที่สั่งสมมากว่า 40 ปี อย่างไม่หวงวิชา

จากประสบการณ์ที่เคยไปทำเกษตรทะเลทราย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย อยู่ 4 ปี จึงได้นำมาปรับใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเกษตรต้นทุนต่ำ โดยผู้ที่เข้ามาศึกษาจะได้เข้าฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ผลิตปุ๋ยน้ำหมักจากพืชผัก และเศษอาหาร ทำสารกำจัดศัตรูพืช ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง เลี้ยงไก่ไข่จากเศษอาหาร ทำให้มีไข่กินทุกวัน มูลไก่ยังใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้ และทำประมงด้วยการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าว การเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน นอกจากจะทำเกษตรแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ยังต่อยอด ทำโซล่าเซลล์ เพื่อขายกระแสไฟฟ้าจากหลังคาบ้านอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง