เช้าข่าว 7 สี

วันนี้ (17 ก.ย.) โอนเงินผู้สูงอายุ-คนพิการ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ยืนยันรัฐบาลมีเงินเพียงพอ ซึ่งการโอนเงินเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งจะมีการปรับเพิ่มเบี้ยคนชรานั้น จะไม่มีปัญหาและในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลเตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว และข่าวดี วันนี้กรมบัญชีกลางจะโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ซึ่งผู้ที่รับโอนเงินโดยตรงผ่านบัญชีธนาคาร จะสามารถกดเงินใช้ได้ทันทีในวันที่ 17 กันยายนนี้ ส่วนผู้ที่รับเงินจากท้องถิ่น จะได้เงินดังกล่าวไม่เกินวันที่ 18 กันยายน โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7,000 ล้านบาทครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา จากเดิมที่มีเงินอยู่เพียง 1,700 ล้านบาท โดยเกรงว่า หากจะโอนเงินเบี้ยยังชีพในวันที่ 22 กันยายน ตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ อาจติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งระบบธนาคารอาจไม่สามารถรองรับการทำธุรกรรมจำนวนมากได้ เนื่องจากวันที่ 21 กันยายน กรมบัญชีกลางจะต้องโอนเงินให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.เป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง