เช้าข่าว 7 สี

ไทยพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 10 คน มาจากต่างประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อใหม่ 10 คน เป็นคนไทย 8 คน และเป็นชาวต่างชาติอีก 2 คน มาจากอินเดีย อินโดนีเซีย เมียนมา เอธิโอเปีย และเยเมน ทั้งหมดไม่มีอาการและตรวจพบ ใน State Quarantine และสถานที่กักตัวทางเลือก ( ASQ)

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 สะสมรวมอยู่ที่ 3,490 คน รักษาหายแล้วรวม 3,316 คน ส่วนยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 116 คน

ส่วนการพบผู้ป่วยโควิด-19 ติดเชื้อซ้ำ เรื่องนี้ กรมควบคุมโรค ระบุว่า ไม่น่ากังวล เพราะเป็นการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เข้ามากักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ หรือ State Quarantine และที่ผ่านมา ในต่างประเทศ ก็เคยเจอเคสติดเชื้อซ้ำมาแล้ว มีทั้งต่างสายพันธุ์ไป และการติดซ้ำ ก็สรุปไม่ได้ว่าอาการจะรุนแรง ขึ้นอยู่กับแต่ละคน ต้องศึกษากันต่อไปเพราะเป็นโรคใหม่

สำหรับความคืบหน้ากรณีประเทศเมียนมา รายงานพบเด็กชาวเมียนมาอายุ 2 ขวบติดเชื้อ หลังกลับจากไทย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีรายงานการผ่านเข้าออก ของเด็กชาวเมียนมา และแม่ ผ่านช่องทางระหว่างประเทศ ที่อำเภอแม่สอด ที่จังหวัดตาก ข้ามไปฝั่งเมียวดี ประเทศเมียนมา จึงน่าจะเดินทางออกไปโดยใช้ช่องทางพรมแดนธรรมชาติ ลักลอบเข้า-ออกเมือง

อย่างไรก็ตาม ไทยมีมาตรการเฝ้าระวัง ทั้งการคัดกรองผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ เฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเสี่ยง รวมถึงมีการสอบสวนติดตามผู้สัมผัส กรณีนี้ ก็ยังต้องค้นหาข้อมูลสอบสวนโรคร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัยของเด็กและครอบครัว เพื่อค้นหาผู้สัมผัส ตรวจหาผู้ติดเชื้อ และดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมต่อไป ขณะเดียวกัน ไทยยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ของเมียนมาอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องด้วย