เช้าข่าว 7 สี

ตัวแทนนักเรียนบุกกระทรวงศึกษาธิการ เร่งยกเลิกระเบียบทรงผม

ที่กระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนนักเรียนกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท เข้ายื่นหนังสือเรื่องกฎระเบียบทรงผม และการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนถึง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเรื่องแทน

โดยตัวแทนนักเรียนกล่าวว่า จากเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่เกิดการดีเบตกัน และกระทรวงศึกษาฯ ได้รับข้อร้องเรียนต่างๆ ไปแก้ไข แต่ยังไม่คืบหน้า

วันนี้ทางกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท จึงมีข้อเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ เร่งดำเนินการแก้ไข ให้ยกเลิกกฎระเบียบเรื่องการไว้ทรงผม ยกเลิกระเบียบเครื่องแบบนักเรียน และเปิดรับฟังความคิดเห็นนักเรียน ให้เด็กมีส่วนร่วมแก้ไขหลักสูตรการศึกษา และควรลงโทษครู ที่คุกคามนักเรียนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วย

เรื่องนี้ สพฐ.ได้ชี้แจงว่าบางเรื่องกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไปบ้างแล้ว ไม่ได้นิ่งเฉย พร้อมตั้งคณะทำงานกลั่นกรองปัญหาต่างๆ ของนักเรียน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องใช้เวลา บางเรื่องแก้ไขไม่ได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง