เช้าข่าว 7 สี

ขั้นตอน แผนกรกฎ 52 ดูแลการชุมนุม

สำหรับขั้นตอนที่ 1 ของ "แผนกรกฎ 52" ที่จะใช้ดูแลการชุมนุม คือ ขั้นตอนเตรียมการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการตั้งหน่วย หรือชุดเฉพาะกิจ ขึ้นมาสนับสนุนตามแผน พร้อมฝึกอบรมกำลังพล มีการซักซ้อม จัดหาอุปกรณ์ เตรียมเคลื่อนพลเข้าปฏิบัติภารกิจ และจะมีการเตรียมสถานที่ควบคุม สอบสวน ผู้ที่กระทำผิดด้วย

ขั้นตอนที่ 2 ในกรณีเผชิญเหตุ ตำรวจท้องที่จะเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อย กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย และเจรจาต่อรองกับแกนนำจากเบาไปหาหนัก พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงของสถานการณ์ และระบุว่ามีการทำผิดกฎหมายข้อใด มีอัตราโทษอย่างไร ให้ผู้ชุมนุมได้ทราบ และอาจร้องขอต่อศาล ให้สั่งผู้ชุมนุมที่ทำผิดกฎหมาย ให้ยุติการกระทำที่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

ส่วนขั้นตอนที่ 3 หากสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤต และจำเป็นต้องใช้กำลังคลี่คลายสถานการณ์ ที่เกิดจากการเจรจา ที่ไม่เป็นผล และสถานการณ์รุนแรงขึ้น จนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และทางราชการ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ก็จะพิจารณาสั่งใช้กำลังเข้าควบคุม แก้ไขสถานการณ์ แต่หากเหตุการณ์บานปลายออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปยังต่างจังหวัด ก็จะประสานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสั่งใช้กำลังเข้าแก้ไขสถานการณ์

แต่การใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ จะต้องสมควรแก่เหตุด้วย ไม่กระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ โดยจะมี 10 ลำดับขั้นตอน ตั้งแต่การแสดงกำลังของตำรวจ การใช้คำสั่งเตือน การจับกุมด้วยมือเปล่า ใช้มือจับล็อกบังคับ การใช้เครื่องพันธนาการ หรือปืนตาข่าย การใช้คลื่นเสียง ใช้น้ำฉีด ไปจนถึงการใช้อุปกรณ์เคมี อย่างก๊าซน้ำตา สเปรย์พริกไทย การใช้กระบอง หรืออุปกรณ์ในการตี และวิธีการสุดท้ายในการใช้กำลังแก้ไขสถานการณ์ คือ การใช้อาวุธที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น กระสุนยาง หรืออุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า ซึ่งหากยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ก็อาจถึงขั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ หรือประกาศกฎอัยการศึก

และขั้นตอนที่ 4 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของแผนกรกฎ 52 คือ การฟื้นฟู เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ก็จะมีการสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และบูรณะทรัพย์สินของราชการที่ได้รับความเสียหายตามที่ได้รับการร้องขอ โดยทั้งหมดนี้เป็น "แผนกรกฎ52" ที่ตำรวจวางเอาไว้ เพื่อรับมือกับการชุมนุมใหญ่ที่จะมีขึ้นวันเสาร์นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง