เกาะกระแสออนไลน์

ชาวแท็กซี่เฮ! ครม.ไฟเขียวขยายอายุการใช้งานรถแท๊กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี

ข่าวดีสำหรับผู้ขับขี่แท็กซี่ หลังครม. มีมติอนุมัติเยียวยาแท็กซี่จากโควิด-19 ขยายอายุการใช้งานรถแท๊กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี

โดยเพจเฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ข่าวดีหลัง ครม. มีมติอนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน ๗ คน ปี ๖๐ ต้องมีระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถ (GPS) ที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เช่น โทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฟนและอนุมัติหลักการขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก ๙ ปีเป็น ๑๒ ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านบริการและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก  เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง