7HD ร้อนออนไลน์

ปภ.เขต 10 พร้อมรับมือพายุโนอึล จ่อเข้าไทย 18-20 ก.ย.

นายปริทรรศน์ ล่องชูผล ผอ.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชต 10 ลำปาง เร่งเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน โนอึล ที่มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุใต้ฝุ่น คาดว่าจะเข้าไทยในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย.63 ซึ่งเส้นทางการผ่านของพายุอาจจะมีทิศทางผ่านมาทางจังหวัดลำปางและจังหวัดในภาคเหนือ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ จึงได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์หากเกิดภาวะฉุกเฉิน

นายปริทรรศน์ กล่าวว่าหากได้รับการร้องขอจะสามารถเข้าพื้นที่สนับสนุนได้ทันที ทั้งสถานการณ์ดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมฉับพลัน โดยทางศูนย์ ปภ.เขต 10 มีรถแบคโฮทั้งหมด 7 คัน พร้อมใช้งาน เรือท้องแบนขนาดใหญ่พร้อมเครื่องยนต์ 25 ลำ และเรือท้องแบนขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้เตรียมเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูงสามารถสูบน้ำได้ 28,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 17 เครื่อง เครื่องสูบส่งระยะไกลสามารถสูบส่งน้ำได้ 50,000 ลิตรต่อนาที จำนวน 5 ชุด รถบรรทุกน้ำ 18 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง 4 คัน และเครื่องมืออื่นๆ ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ

สำหรับกำลังเจ้าหน้าที่ได้กระจายอยู่เกือบทุกพื้นที่แล้ว รวมทั้งมีการอบรมสร้างเครือข่ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหมู่บ้านต่างๆ หากเกิดเหตุฉุกเฉินอาสาสมัครและเครือข่าย ปภ. ทำให้สามารถสนับสนุนกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที