7HD ร้อนออนไลน์

คืบหน้าเด็ก 2 ขวบ ติดโควิด พ่อแม่ชาวเมียนมา ทำงานในตลาดสด

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบรายละเอียดกรณีเด็กชาวเมียนมาอายุ 2 ขวบ ติดเชื้อโควิด-19 โดยตรวจพบหลังเดินทางออกจากประเทศไทยกลับประเทศเมียน ว่าสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9 จ.นครราชสีมา) ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเคยทำงานหรือเคยอาศัยกับครอบครัวนี้ เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ 

เบื้องต้นพบว่าบิดามารดาของผู้ติดเชื้อเคยเข้ามาทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ประกอบธุรกิจอิฐบล๊อก ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 โดยมีประวัติขึ้นทะเบียนทำงานที่ จ.นครราชสีมา รวมถึงมีประวัติการตรวจสุขภาพที่ รพ.ปากช่องนานา เพื่อซื้อประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และจากการสัมภาษณ์เพื่อนแรงงานชาวเมียนมา พบว่าครอบครัวของผู้ป่วยลาออกจากบริษัทดังกล่าว และเดินทางพร้อมบุตรสาวออกจากบริษัทโดยมีรถตู้มารับเพื่อเดินทางไปทำงานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 ส.ค.63

จากข้อมูลในระบบออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา พบการสมัครเข้าทำงานที่ตลาดแห่งหนึ่งใน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้กรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมต่อไป