ห้องข่าวภาคเที่ยง

ป.ป.ช.แสดงทรัพย์สินรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่ง

สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ได้ยื่นหลังจากพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 พบว่านายสมคิด มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 149 ล้านบาทเศษ และไม่มีหนี้สินเลย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก, ที่ดิน, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง โดยเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2558 ประมาณ 3 ล้านบาทเศษ

ขณะที่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินหลังจากพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 82 ล้านบาทเศษ ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นมูลค่าที่ดิน,โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงมีทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นเครื่องประดับ, พระเครื่อง, อัญมณี และยังพบว่ามีวัตถุโบราณถึง 139 ชิ้น มูลค่าสูงถึง 23 ล้านบาท

สำหรับ นายอุตตม สาวนายน ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังไม่ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยจะครบกำหนดการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินวันสุดท้ายในวันที่ 12 ตุลาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง