7HD ร้อนออนไลน์

เด้ง "พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์" เข้ากรุสำนักนายกฯ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ให้พันตำรวจเอกรุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง องค์การคลังสินค้า (อคส.) มาปฏิบัติหน้าที่ในกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินอื่นและสิทธิประโยชน์เติมที่ได้รับอยู่ จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น  ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ว่าไม่ทราบเหตุผลของคำสั่งดังกล่าว แต่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังองค์การคลังสินค้า เพื่อให้พันตำรวจเอกรุ่งโรจน์ เข้ารายงานตัวแล้ว จากนั้นจะหารือแบ่งงานและภาระหน้าที่ให้ได้รับผิดชอบตามลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าว แจ้งว่าคำสั่งดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจสืบเนื่องมาจากการที่มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรี ว่าอาจเกิดการทุจริตจากการที่มีผู้นำเงินของ อคส.จำนวนหลายพันล้านบาท ไปลงทุนในธุรกิจถุงมือยาง คาดว่าอยู่ในช่วงที่พันตำรวจเอกรุ่งโรจน์ ทำหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการ อคส.อยู่