เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้วิถีไทย : ลองเล่น ลองทำ ลองปัก สัมผัสวิถีถิ่นชุมชนดอนทราย อ.ลอง จ.แพร่

เช้านี้ที่หมอชิต - เช้านี้คุณวาเนสสา สมัคศรุติ จะพาไปที่ชุมชนท่องเที่ยวดอนทราย ซึ่งมีกิจกรรมให้ลองไปสัมผัสหลายอย่าง ทั้งลองเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่โฮงซึงหลวง แหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนา ซึ่งถ่ายทอดให้กับเยาวชนฟรี และยังได้ลองทำอาหารพื้นถิ่น ชิมเมี่ยงข้าวปัน เมนูอาหารพื้นถิ่นประยุกต์ รวมทั้ง ลองปักผ้าปาญอ ตามไปเที่ยวกันที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ฟังมาม่วนล้ำ จำมาดีดสี ทำนองเปิ้นมี ดนตรีพื้นบ้าน ค่อยหัดค่อยแกะ เซาะแมะประสาน แล้วจะชำนาญ เก่งขึ้นกำหน้อย

เสียงสะล้อซอซึงดีดสีตีประสาน ถ่ายทอดสุนทรียภาพทางดนตรีที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยมีอาจารย์บอม เป็นผู้ก่อตั้ง ให้เด็ก ๆ ได้มาซึมซับเครื่องดนตรีล้านนา ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบรรเลง ไปจนถึงเข้าใจในอารมณ์ของเสียงดนตรีได้อย่างลึกซึ้ง

เกือบ 20 ปี ที่โฮงซึงหลวง ได้สร้างเยาวชนสืบทอดดนตรีล้านนาจากรุ่นสู่รุ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มากกว่าแหล่งเรียนรู้ แต่ยังเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่ให้สูญหาย

มาเมืองลอง มา "ลองเล่น" ที่โฮงซึงหลวงแล้ว ชวนมา "ลองทำ" อาหารพื้นถิ่นอย่าง "ข้าวปัน" กันต่อ ที่นำมาประยุกต์เป็นเมนู "เมี่ยงข้าวปัน"

จากข้าวปัน หรือข้าวพัน อาหารเหนือพื้นบ้าน กลายมาเป็นเมนูน่าลิ้มลองของร้านลองแซ่บ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่จะชวนมา "ลองปัก" ลวดลายผ้าด้วยเม็ดลูกเดือย งาน Handicraft ที่แฝงคุณค่า เป็นของที่ระลึกสร้างความหมาย จากเมืองลองสู่ชุมชนใกล้เคียง

ลองมาแล้วจะรู้...มาลองอยู่แล้วจะรัก คิดถึงชุมชนท่องเที่ยว คิดถึงชุมชนดอนทราย อำเภอลอง จังหวัดแพร่