เช้านี้ที่หมอชิต

เรื่องดีที่หมอชิต : โตโยต้า ประกาศรางวัล โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า

เช้านี้ที่หมอชิต - เรื่องดีที่หมอชิต วันนี้ เป็นเรื่องของการประกาศรางวัลโครงการ "ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า" พร้อมกับเตรียมต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะจากการประกวดโครงการ "ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า" เพื่อสร้างการตระหนึกถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมุ่งเน้น ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งในระดับชุมชน เพื่อช่วยลดการปล่อยมลภาวะออกสู่สิ่งแวดล้อม และระดับเยาวชนผ่านการประกวด การคิดค้นนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ โตโยต้า ยังไม่มอบเงินสมทบทุนเพิ่มเติมมูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ สวทช. ในการนำไปพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเยาวชนจากโครงการ "ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า" เพื่อต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ และแม่น้ำในชุมชนทั่วประเทศต่อไป