เช้านี้ที่หมอชิต

งดงาม ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปดูความงดงามของประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่

โดย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชามาประดิษฐานบนเรือบุษบก ออกแห่มาตามแม่น้ำป่าสัก เพื่อไปประกอบพิธี ณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีศักดิ์เทียบเท่าพ่อเมืองในสมัยโบราณ เป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชา ลงดำน้ำ พร้อมกับเสนาบดีทั้ง 4 คือ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า 500 ปี