เกาะกระแสออนไลน์

เปิดยื่นแล้ว! ใครเคยไปทำงานที่ไต้หวัน ยื่นรับเงินบำเหน็จชราภาพปี 2563 ได้แล้ว

กระทรวงแรงงาน แจ้งใครเคยไปทำงานที่ไต้หวัน สามารถยื่นรับเงินบำเหน็จชราภาพปี 2563 ได้แล้ว ยกเว้นอาชีพแม่บ้านไต้หวัน

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความแจ้งให้แรงงานที่เคยไปทำงานที่ไต้หวัน ยื่นรับเงินบำเหน็จชราภาพปี 2563 ผ่านแฟนเพจ รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล
โดยทาง ดร.รัชดา ระบุว่า ทางกระทรวงแรงงาน ได้แจ้งให้บุคคลที่เคยไปทำงานที่ไต้หวัน สามารถยื่นรับเงินบำเหน็จชราภาพปี 2563 ได้แล้ว แต่ยกเว้นอาชีพแม่บ้านไต้หวัน โดยผู้ยื่นต้องมีอายุครบตามหลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่เกิดก่อน หรือเกิดในปี พ.ศ. 2501 ส่วนผู้ที่เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นไป จะต้องรออายุครบบริบูรณ์ก่อนถึงจะยื่นเรื่องได้

เอกสารประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์

1.สําเนาใบถิ่นที่อยู่/บัตร ARC (บัตรกาม่า)
2.สําเนาหนังสือเดินทาง ที่เดินทางไปทํางานในไต้หวัน
*ถ้าไม่มีหนังสือเดินทาง หรือ ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องมีประวัติการทําหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) จากกองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ โทร : 0 2981 7257 โทรสาร : 0 2981 7256 (ค่าธรรมเนียม 100 บาท)
3.สําเนาทะเบียนบ้าน
4.รายละเอียดบัญชีธนาคารภาษาอังกฤษ (ค่าธรรมเนียม 100 บาท)
5.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้าชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มสุดท้ายที่ใช้เดินทางไปทํางานที่ไต้หวัน

เมื่ออายุครบบริบูรณ์และเตรียมเอกสารพร้อม สามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  หรือสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2232-1402, 0-2232-1240, 0-2232-1404, 0-2232-1239

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/09/18/5f6427a2b317e7.44757388.jpgเรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง