7HD ร้อนออนไลน์

คนไทยเข้าสหราชอาณาจักร ไม่ต้องกักตัว 14 วัน

นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ว่าสหราชอาณาจักร ได้ประกาศเพิ่มประเทศไทยในรายชื่อประเทศ "travel corridors" ของสหราชอาณาจักร ทำให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้องกักกันเชื้อโรค (self-isolation) เป็นเวลา 14 วัน โดยการปรับเพิ่มรายชื่อประเทศดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนนี้ เวลา 04.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรเป็นต้นไป

โดยแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคมสหราชอาณาจักร ได้ระบุว่าไทยและสิงคโปร์ ได้รับการปรับเพิ่มอยู่ในรายชื่อดังกล่าว เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในทั้งสองประเทศลดลง ซึ่งในปัจจุบันประเทศที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่ม "travel corridors" อาทิ บรูไน เดนมาร์ก เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ เวียดนาม

สำหรับการปรับเพิ่มชื่อประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับคนไทยและส่งผลเชิงบวกอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคธุรกิจของไทยและนักเรียนนักศึกษาที่จะสามารถเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรได้สะดวกยิ่งขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประเทศไทยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

และในปัจจุบันมีประเทศจำนวนหนึ่ง ได้ประกาศให้ผู้เดินทางจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นการกักกันเชื้อโรค หรือนำชื่อประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองผู้เดินทาง เพราะมีความมั่นใจในมาตรการและระบบสาธารณสุขของไทยที่เข้มแข็ง เช่น เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อิสราเอลได้ประกาศให้ไทยและอีก 8 ประเทศและพื้นที่ อยู่ในรายชื่อ “สีเขียว” หรือ “Green Countries” เพิ่มเติมจาก 21 ประเทศแรก และเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 เยอรมนีได้ปลดไทยออกจากกลุ่มพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดโควิด-19 สูง โดยผู้ที่เดินทางจากไทยเข้าเยอรมนีไม่จำเป็นต้องกักกันเชื้อโรคแต่อย่างใด

นายณัฐภาณุ ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า แม้ไทยจะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในเรื่องการจัดการและควบคุมโควิด-19 แต่บรรยากาศโดยรวมทั่วโลกยังคงระมัดระวังการระบาดอย่างมาก ซึ่งไทยเข้าใจว่าสถานการณ์ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันและได้แลกเปลี่ยนกับหลายประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในระยะต่อไป หากสถานการณ์ในบางประเทศดีขึ้น หวังว่าจะมีการปลดไทยออกจากรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง เพื่อให้คนไทยเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างสะดวกขึ้น โดยจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในพื้นที่และมีความสอดคล้องกับมาตรการของประเทศต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของคนไทยและคนต่างชาติในสหราชอาณาจักร ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยยังคงต้องเข้ารับการกักกันเชื้อโรคใน State Quarantine (SQ) หรือ Alternative State Quarantine (ASQ) เป็นเวลา 14 วันเช่นเดิม ตามนโยบายของรัฐบาลไทย ทั้งนี้สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวเดินทางเพิ่มเติมได้ทางช่องทางต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน