ห้องข่าวภาคเที่ยง

อภิปรายงบปี 64 วันสุดท้าย

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในวาระ 2 และ 3 วันนี้ เริ่มที่มาตรา 17 งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบกว่า 11,535 ล้านบาท โดยกรรมาธิการ ฯ ปรับลดลงกว่า 483 ล้านบาท และสมาชิกส่วนใหญ่ เห็นตรงกันว่า ควรตัดงบประมาณฝึกอบรม จัดสัมมนาดูงานต่างประเทศออก และนำงบไปสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับภาพรวมการพิจารณาตลอด 2 วันที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งนายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ เปิดเผยว่า ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายค้านแล้วว่า จะพิจารณาให้จบ ภายในเวลา 22.00 น. และลงมติในวาระ 3 ได้ ภายในเวลา 00.00 น. เพราะหากล่าช้ากว่านี้ ก็จะกระทบต่อการพิจารณาของวุฒิสภา ในวันที่ 21 ถึง 22 กันยายนนี้ และอาจจะกระทบกับการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง