ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานครบรอบ18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2563

เวลา 18.40 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2563 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักในโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายนนี้ เพื่อให้สมาชิกและเครือข่ายทูบี นัมเบอร์วัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการฯ ผ่านการนำเสนอผลการดำเนินโครงการของจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ที่เข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศ กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะที่เยาวชนชื่นชอบ รวมทั้งการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประสบความสำเร็จสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานจังหวัดทูบี นัมเบอร์วันดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ จังหวัดสงขลา, รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดทูบี นัมเบอร์วันดีเด่น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นครศรีธรรมราช, ร้อยเอ็ด และนราธิวาส พร้อมทั้งมีพระดำรัสแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน

สำหรับการมอบรางวัลการประกวดผลการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ประจำปี 2563 โปรดให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทั้งกลุ่มดีเด่นและกลุ่มต้นแบบประเภทต่าง ๆ

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตของผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการอำนวยการโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล โครงการทูบี นัมเบอร์วัน มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่น เยาวชน และสมาชิกกลุ่มเสี่ยงอื่น โดยสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต จัดระบบการบำบัดรักษาภายใต้โครงการ "ใครติดยายกมือขึ้น" เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ ตลอดจนสร้างเครือข่ายสมาชิก และชมรมฯ เพื่อร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการบูรณาการ การทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและพื้นที่จังหวัด อำเภอ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด