ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : กองทัพ เตรียมผลัดเปลี่ยนกำลังพลเข้าเซาท์ซูดาน

กองทัพ เตรียมผลัดเปลี่ยนกำลังเข้าเซาท์ซูดาน ปฏิบัติหน้าที่ช่วยด้านสันติภาพผ่านศักยภาพงานช่าง ทามกลางสถานการณ์โควิด-19 หลังประสบผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในผลัดแรก

กองร้อยทหารช่าง ผลัด 1 273 นาย เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับ 42 ประเทศ ในนามสหประชาชาติ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพให้กับเซาท์ซูดาน หลังได้รับเอกราชเป็นประเทศเกิดใหม่ และสงครามกลางเมืองเริ่มสงบลง

ด้วยศักยภาพสูงในงานด้านการช่าง ทำให้กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างเมืองกว่า 500 กิโลเมตร เพื่อเปิดเส้นทางให้เจ้าหน้าที่เข้าเสริมสร้างสันติภาพ และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในพื้นที่ที่เคยมีการสู้รบ ที่ต้องเร่งให้การคุ้มครองและบรรเทาทุกข์

รวมถึง สร้างอาคาร ที่พัก ที่หลบภัยและสถานที่กักกันโรคโควิด-19 สำหรับดูแลผู้ร่วมภารกิจรักษาสันติภาพและดูแลชาวเซาท์ซูดาน

การปลูกผักและทำแปลงเกษตร ในพื้นที่ปฏิบัติการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทหารช่างไทย ถ่ายทอดสู่ชาวเซาท์ซูดาน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสันติสุข ควบคู่สันติภาพอย่างยั่งยืน 

ภารกิจกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ผลัด 1 1 ปี 9 เดือน เสร็จสิ้นลง กองร้อยทหารช่างผลัด 2 พร้อมแล้ว ที่จะสานต่องานตามแผนของสหประชาชาติ สร้างสันติภาพ มิตรภาพ และเกียรติภูมิ แก่กองทัพและประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง