7HD ร้อนออนไลน์

"พุทธิพงษ์" เตือนผู้ชุมนุมอย่าใช้โซเชียลบิดเบือนปลุกปั่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (19 ก.ย.2563) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวใจความระบุว่า #เตือนย้ำเพราะสำคัญ การร่วมชุมนุม การร่วมชุมนุมสามารถทำได้ตามหลักสิทธิเสรีภาพ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการโพสต์ข้อความผ่านทาง Social Media ทุกช่องทาง ขอให้กระทำด้วยความระมัดระวัง ไม่เผยแพร่ข้อความที่เป็นเท็จ บิดเบือนหรือข่าวปลอม รวมถึงต้องไม่ยุยง ปลุกปั่น สร้างความแตกแยกในสังคม ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ต้องไม่ละเมิดสถาบันหลักของประเทศ

การกระทำดังกล่าวจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ จะติดตามและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน หากมีการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการในทางคดีอย่างจริงจัง