ข่าวในพระราชสำนัก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง เขตดอนเมือง

ที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้ประสบอัคคีภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอน และเครื่องครัวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง เขตดอนเมือง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยชุมชนดังกล่าวประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 21.34 น. ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณบ้านพักอาศัยชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง ซอยช่างอากาศอุทิศ 4 ถนนช่างอากาศอุทิศ โดยเพลิงลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ปลูกติดต่อกันหลายหลัง ประกอบกับเป็นไม้เก่า ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว บ้านเรือนเสียหาย รวม 45 หลังคาเรือน ผู้บาดเจ็บ 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

โดยองคมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุ พร้อมให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และพูดคุยให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งสำนักงานเขตดอนเมือง ได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบอัคคีภัย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับผู้ประสบอัคคีภัยให้ได้รับทราบด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด