สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กระทรวงสาธารณสุขตั้งวอร์รูมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉิน รองรับการชุมนุมทางการเมือง ประสานโรงพยาบาลใกล้เคียง ประมาณ 20 แห่ง ทั้งรัฐและเอกชน เพื่อรองรับหากมีกรณีฉุกเฉิน และจัดทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นออกให้บริการในพื้นที่ พร้อมย้ำให้ผู้ร่วมชุมนุม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งหน่วยคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าพื้นที่ชุมนุมด้วย

ขณะที่ ขณะที่ นายแพทย์ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นห่วงการชุมนุมในภาวะที่เกิดโรคระบาด มีความเสี่ยงต่อผู้ชุมนุม และผู้คนในสังคม ซึ่งผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมชุมนุม ต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุด เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ให้รับหรือแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น โดยหลังจากนี้ภายใน 2-4 สัปดาห์ หากเชื้อโควิด-19 ระบาดซ้ำ จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และจะคุมได้ยาก ซึ่งอาจเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง