ข่าวเด็ด 7 สี

เจ้าหน้าที่สั่งห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ

เกิดน้ำป่าไหลหลากผ่านน้ำตกตาดโตน ซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน ได้แจ้งเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกโดยเด่นขาด แต่ยังให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ และคำเตือนของเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ พร้อมจัดอุปกรณ์เสื้อชูชีพไว้คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอดเวลา หากมีนักท่องเที่ยวติดอยู่ในแหล่งน้ำ ซึ่งมั่นใจว่าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง