7HD ร้อนออนไลน์

อากาศชื้น-พักผ่อนน้อย สธ.ห่วงผู้ร่วมชุมนุม แนะสังเกตอาการ 14 วัน

วันนี้ ( 20 ก.ย. 63 ) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากพักผ่อนน้อย บางคนไม่ได้นอน ร่วมกับสภาพอากาศที่ชื้นและมีฝนตก ทำให้มีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัด หรือโรคระบบทางเดินหายใจได้ รวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังถือว่ามีความเสี่ยงอาจมีผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการปะปนอยู่ในสังคม ที่สำคัญกลุ่มชุมนุมมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก อาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 หรือไข้หวัดได้ง่าย ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้อาการป่วยจะใกล้เคียงกันมาก

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกคนหลังกลับจากการเข้าร่วมชุมนุมให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน วัดไข้ ใส่หน้ากาก แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว ป้องกันการแพร่เชื้อให้คนในครอบครัว หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื่องจากกลุ่มนี้หากป่วยจะมีอาการรุนแรง และอาจเสียชีวิตได้ หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก การรับรสและกลิ่นลดลง ขอให้ไปรับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที